Visit Illusive Design!

Zasady konkursu

Do udziału w konkursie niezbędne jest wypełnienie zgłoszenia dostępnego na www.wsp.pl/zgloszenie oraz załączenie 15 minutowej rejestracji audiowizualnej występu na płycie lub w Internecie.*

Wyłonione przez Organizatora Jury dokona wyboru podmiotów wykonawczych do udziału w eliminacjach.

Organizator zorganizuje 5 koncertów eliminacyjnych w Sali Koncertowej Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie (Al. Jerozolimskie 44, XII piętro) w dniach 07.02.2011, 07.03.2011, 04.04.2011, 09.05.2011, 30.05.2011. Organizator zwróci występującym artystom spoza Warszawy koszty podróży (wg taryf PKP). Do udziału w każdym koncercie eliminacyjnym Organizator zaprosi 3 podmioty wykonawcze z listy sporządzonej przez Jury. Zwycięzcę każdego koncertu eliminacyjnego wyłoni głosowanie publiczności: każdy nabywca biletu będzie dysponował jednym głosem. Zwycięzca koncertu eliminacyjnego otrzyma nagrodę w wysokości 1.000 zł i zaproszenie do udziału w konkursie finałowym. Koncerty będą biletowane w cenie 10 zł. Bilety do nabycia przed koncertami. Studenci WSP i tegoroczni maturzyści – wstęp wolny.

Wybrany przez Jury podmiot wykonawczy może wziąć udział tylko w jednym koncercie eliminacyjnym.

Jury może zaprosić do udziału w konkursie finałowym nie więcej niż 3 podmioty wykonawcze spośród podmiotów, które zostały wybrane do udziału w eliminacjach, a nie zwyciężyły w koncercie eliminacyjnym.

Konkurs finałowy odbędzie się 10 czerwca 2011 roku Teatrze IMKA przy ul. Konopnickiej 6 w Warszawie. Każdy z podmiotów wykonawczych konkursu finałowego otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł. Organizator zwróci występującym artystom spoza Warszawy koszty podróży (wg taryf PKP) oraz zapewni im nocleg. Zwycięzcę konkursu finałowego wyłoni głosowanie publiczności: każdy nabywca biletu będzie dysponował jednym głosem. Zwycięzca konkursu finałowego otrzyma nagrodę w wysokości 7.000 zł. Koncert będzie biletowany w cenie 50 zł (organizator przewiduje także bilety ulgowe dla studentów i młodzieży licealnej). Bilety do nabycia przed koncertami. Studenci WSP i tegoroczni maturzyści – wstęp wolny.

Szczegółowe zasady konkursu "Kabaretowe Mistrzostwa Świata" określa regulamin konkursu.

* Uwaga: Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.